Đề xuất cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi, chuyên gia nói gì?

(PLO)- Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật CCCD sửa đổi. Rất nhiều nội dung mới đã được đề xuất sửa đổi, bổ sung như: lược bỏ vân tay, sửa đổi một số thông tin trên CCCD, bổ sung quy định về cấp CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi...

Có thể bạn quan tâm