50 ứng dụng ngốn pin nhiều nhất trên điện thoại

Nghiên cứu này không đề cập đến một nền tảng cụ thể, do đó rất có thể sẽ áp dụng cho cả Android và iOS.

50 ứng dụng yêu cầu quyền hạn nhiều nhất 

Đứng đầu trong danh sách này là Fitbit và Verizon, cả hai đều yêu cầu được phép sử dụng 14/16 quyền (92%) có sẵn để hoạt động ở chế độ nền, bao gồm Photos/Media/Files (hình ảnh/video/tệp), WiFi information (thông tin WiFi), Contacts (danh bạ), Identity (danh tính), Storage (lưu trữ), Call information (thông tin cuộc gọi), App history (lịch sử ứng dụng), Location (vị trí), Phone status & identity (tình trạng điện thoại), Microphone, Camera, Other (kết nối khác), Calendar (lịch), SMS (tin nhắn) và Mobile Data settings (cài đặt dữ liệu di động).

Các vị trí tiếp theo thuộc về Skype và Uber với 87%. Trung bình, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp và LinkedIn yêu cầu khoảng 11 tính năng bổ sung ở chế độ nền (72-82%). Việc sử dụng quá nhiều tính năng ở chế độ nền sẽ khiến điện thoại hết pin nhanh hơn.

Những ứng dụng ngốn pin còn lại (tính từ cao xuống thấp) bao gồm Airbnb, Amazon, Booking, Bumble, Telegram, Tinder, Zoom, Grindr, Likke, Microsoft Teams, Ryanair, Bet365, Lyft, Twitter, Amazon Music, Depop, My McDonald’s Reddit, Shazam, Shein, Spotify, Zara, Missguided, United Airlines, Yelp, Pinterest, Amazon Prime, Houseparty, Netflix, TikTok, PayPal, ASOS, Duolingo, Klarna, Signal, Slack, SoundCloud, Trainline và Uber Eats.

30 ứng dụng chiếm dung lượng nhiều nhất trên điện thoại

Nghiên cứu cho thấy các ứng dụng du lịch chiếm rất nhiều dung lượng lưu trữ, đơn cử United Airlines (437,8 MB), Lyft (325,1 MB) và Uber (299,6 MB).

Những vị trí tiếp theo thuộc về Fitbit, Facebook, Uber Eats, PayPal, Microsoft Teams, YouTube, Airbnb, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Yelp, AOL, Duolingo, Google Classroom, Nike, My McDonald’s YouTube Music, BIGO Live, Slack, Tinder, Shein, Instagram, Amtrak, Likke, Sleepcycle, Spotify và CNN.

Microsoft Teams đã trở thành một ứng dụng quan trọng của nhiều công ty trên toàn thế giới khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (khiến hình thức làm việc tại nhà và họp trực tuyến trở nên phổ biến).

Tuy nhiên, ứng dụng hội nghị truyền hình này yêu cầu đến 232,2 MB dung lượng, trong khi đó Skype chỉ cần 111,2 MB và Zoom là 82,1 MB.  

Đọc thêm