Biến iPhone cũ thành camera chống trộm

 

Đối với các thiết bị điều khiển cho các thiết bị cũ trên, chẳng hạn như Windows, người dùng phải cài phần mềm AtHome Camera, sau đó chọn Add camera và điền vào các thông số đã lưu để bắt đầu kết nối. Tương tự, nếu muốn sử dụng trên Android bạn cũng cài ứng dụng tương ứng và cài đặt các thông số tương ứng.

Đọc thêm