Các ứng dụng sao lưu hình ảnh tự động

1. Google+ Photos

 Google+ là một trong 2 lựa chọn đầu tiên khi cài đặt thiết bị Android. Khi bạn đăng nhập với 1 tài khoản Google trong quá trình cài đặt, bạn đã có sẵn ứng dụng để sao lưu hình ảnh. Chỉ cần click trên ứng dụng Photos là thư viện lưu trữ hình ảnh chính của bạn.

Ở lần mở đầu tiên, ứng dụng sẽ hỏi bạn có muốn sao lưu tất cả hình ảnh lên Google+. Bạn có thể lưu trữ không giới hạn hình ảnh, nhưng nếu muốn giữ chất lượng hình ảnh ban đầu, bạn nên lựa chọn dùng Drive storage space của mình. Bạn sẽ có 15GB lưu trữ miễn phí, đủ dùng cho hàng ngàn ảnh.

2. Dropbox

Dropbox được cài đặt sẵn trên một vài thiết bị Android. Khi bạn mở ứng dụng lần đầu, nó sẽ cho bạn lựa chọn có ngay lập tức save hình ảnh của bạn. Khi chọn lựa điều này, hình ảnh sẽ được upload lên 1 thư mục gọi là “Camera Uploads” trong Dropbox của bạn. Bạn sẽ có được 2GB lưu trữ miễn phí.

3. OneDrive

Hầu như tất cả các dịch vụ lưu trữ đám mây đều cung cấp ứng dụng sao lưu tự động. Nếu bạn chọn OneDrive, bạn cần phải cài đặt nó. Cách lựa chọn sao lưu tự động hình ảnh cũng tương tự với các ứng dụng khác. Bạn có thể xem qua hình ảnh trong điện thoại theo cách truyền thống.

Bạn có được 15GB lưu trữ miễn phí.

4. Copy

Nếu bạn không thích những tên hiệu nổi tiếng, có thể lựa chọn Copy. Ứng dụng lưu trữ đám mây này đưa ra các lựa chọn sao lưu cần thiết, một giao diện đơn giản, và có thể đưa bất cứ hình ảnh hay video nào của bạn lên Chromecast. Bạn có 15GB lưu trữ miễn phí.

5. Mega

Nếu bạn có quá nhiều hình ảnh và video mà các ứng dụng trên kia không thể đáp ứng đủ nhu cầu, bạn  có thể sử dụng Mega. Giải pháp lưu trữ này cung cấp 50 GB dung lượng miễn phí cho người dùng, đủ cho các nhu cầu bình thường.

Đọc thêm