Cách biến một bài viết bất kỳ thành âm thanh

Lưu ý, để mọi thứ có thể hoạt động trơn tru, người dùng nên chuyển ngôn ngữ trên điện thoại sang tiếng Anh bằng cách vào Cài đặt - Ngôn ngữ và đầu vào - Ngôn ngữ - English (US).

Đọc thêm