Cách chặn quảng cáo bên trong ứng dụng

Khi hoàn tất, bạn hãy mở ứng dụng và chuyển sang thẻ Domain Filters > Adaway hosts file, sau đó nhấn Start và chờ một lát để quá trình này hoàn tất. Cuối cùng bấm OK và khởi động lại thiết bị để áp dụng các thay đổi. Kể từ lúc này, toàn bộ quảng cáo trong ứng dụng sẽ bị chặn bởi DNS66.

Đọc thêm