Cách tìm lại mật khẩu Facebook nếu lỡ quên

Theo đó, nguyên nhân chính thường là do người dùng đã sử dụng tính năng Save Password của trình duyệt hoặc cài đặt thêm các phần mềm quản lý mật khẩu như Sticky Password, Lastpass, 1Password. Do quen với việc mật khẩu tự hiện ra sẵn nên bạn sẽ quên mật khẩu sau một thời gian dài.

Khi xảy ra tình trạng quên mật khẩu bạn có thể không cần phải cài thêm các tiện ích mở rộng hoặc trả lời câu hỏi bảo mật để khôi phục mật khẩu. Bạn chỉ cần bấm phải chuột vào ô mật khẩu và chọn Kiểm tra đối tượng HTML (đối với trình duyệt Firefox), nếu đang sử dụng Google Chrome (hoặc Cốc Cốc) thì chọn Inspect Element, lúc này trình duyệt sẽ tự động mở ra một cửa sổ có chứa nhiều đoạn code tương ứng với những thành phần trên trang. Ngay tại dòng đang được tô đậm, bạn hãy đổi thuộc tính password của mục type thành text và ngay lập tức mật khẩu ẩn dưới dấu tròn hoặc sao sẽ được hiển thị.

Thao tác chọn thay type thành text để xem mật khẩu. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách này hoàn toàn có thể áp dụng cho nhiều trang web khác nhau chẳng hạn như Google, Twitter… hay xem lại mật khẩu đăng nhập router khi lỡ quên.

Ngược lại, nếu đang sử dụng tính năng Save Password và tự động điền mật khẩu trên trình duyệt thì bạn cần truy cập vào phần cài đặt của các trình duyệt. Đối với Chrome (Cốc Cốc) thì vào Settings > Show advanced settings, tại mục Passwords and forms bạn hãy chọn tiếp vào liên kết Manage Password, nhấn nút Show để xem lại mật khẩu tương ứng. Tương tự như vậy, nếu đang sử dụng Firefox thì cũng vào phần cài đặt và chọn Security > Saved logins, sau đó nhấn đôi vào tài khoản cần xem là có thể tìm ra mật khẩu.

Đọc thêm