DN tư nhân và cơ hội phát triển thương mại

DN tư nhân và cơ hội phát triển thương mại
(PLO) - Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với đoàn đại biểu Ban Chấp hành TW Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và 100 doanh nhân tư nhân tiêu biểu.
Xem thêm