Facebook có thể xâm nhập tài khoản của bạn bất cứ lúc nào

Bất kể bạn đặt mật khẩu dài, mạnh hay sử dụng phương thức bảo mật hai lớp, Facebook vẫn có thể xâm nhập vào tài khoản của bạn dễ dàng. Theo Wall Street Journal, một “nhóm nhỏ” nhân viên Facebook có quyền truy cập tài khoản bất kỳ mà không cần sự cho phép của người dùng. 

Tuy nhiên, nếu bạn là nhân viên của Facebook, một cảnh báo sẽ hiển thị cho biết ai đó đã đăng nhập vào tài khoản. Thông báo này không xuất hiện khi tài khoản của một người dùng thông thường bị xâm nhập hoặc tấn công. 

Một phát ngôn viên của Facebook đã trả lời về vấn đề này như sau: “Tính năng này cho phép Facebook có thể hạn chế được những sự việc có khả năng làm tổn hại thế giới, các trường hợp ngược đãi hoặc những tình huống nhạy cảm. Nếu nhân viên Facebook lạm dụng đặc quyền này để lấy thông tin cá nhân của người khác, họ sẽ bị sa thải”.

Đặc quyền này cho phép nhóm nhân viên Facebook có thể xem thông tin của người dùng, bao gồm những điều riêng tư nhất từ hình ảnh, bài đăng được chia sẻ ở chế độ bạn bè hoặc thậm chí là cả tin nhắn (không được mã hóa).

 

Đọc thêm