Facebook lập bản đồ ghi dấu mọi người trên thế giới

Người đứng đầu bộ phận kỹ thuật và cơ sở hạ tầng toàn cầu của Facebook là Jay Parikh và Giám đốc phòng thí nghiệm kết nối Yael Maguire đã tổ chức một cuộc họp báo nói về lý do và quá trình tạo thành bản đồ này.

Họ cho biết mục tiêu của Facebook là tìm ra cách phát triển kỹ thuật và hiểu được cách kết nối mỗi con người trên thế giới. Hiện tại, bản đồ dân số tốt nhất nằm ở Trường ĐH Columbia nhưng nó không đủ chi tiết vì chỉ có độ phân giải 1 km.

Facebook lập bản đồ ghi dấu mọi người trên thế giới ảnh 1

Để bắt đầu, Facebook đã xem hình ảnh của 20 nước, có diện tích khoảng 21,6 triệu km vuông và nhóm trí thông minh nhân tạo của Facebook đã dùng đến 14,6 triệu ảnh. Để phát hiện dấu hiệu của con người sống trong ảnh, nhóm này dùng kỹ thuật học hỏi tiêu chuẩn. Họ "dạy" các thuật toán để tìm ra hình ảnh nào chứa dấu hiệu của con người và sau đó tự cho máy móc làm việc. Và quá trình này sử dụng hàng ngàn thiết bị máy móc trong trung tâm dữ liệu của Facebook.

Kết quả, họ đã có bản đồ về con người chi tiết nhất ừ trước đến nay tại những quốc gia ấy. Facebook hiện tại đang hợp tác với Trường ĐH Columbia để tìm ra cách đưa nguồn dữ liệu này đến với mọi người. Và dù Facebook hiện tại chỉ đang quan tâm đến sự kết nối, tuy nhiên sẽ có rất nhiều cách sử dụng dữ liệu này.

 

Đọc thêm