Google Drive cải thiện tìm kiếm, nâng cao khả năng đọc PDF

Thay đổi đầu tiên dễ dàng nhận thấy là khi nhập vào các kí tự tìm kiếm bất kì, bạn sẽ nhận được kết quả ngay lập tức. Bên cạnh đó, tính năng Sharing cũng được bổ sung thêm tùy chọn để gửi kèm một tin nhắn văn bản đến người nhận. Đối với trình đọc PDF tích hợp, nó đã cho phép bạn làm nổi bật văn bản và hỗ trợ sao chép.

Thay vì chờ đợi Google gửi bản cập nhật này đến thiết bị, bạn có thể tải về tập tin APK của nó tại đây http://goo.gl/3bLju9 và tiến hành nâng cấp bình thường. Tập tin này đã được ký bởi Google, những chữ ký điện tử này sẽ đảm bảo rằng nó an toàn và không bị can thiệp.

Đọc thêm