Google đưa Android lên cả PC và laptop

Ứng dụng Android sẽ chạy trên trình duyệt Chrome giống các tiện ích add-on trước đây và có thể cài đặt bằng file APK. Thời điểm hiện tại thì ARC vẫn chỉ hoạt động với phiên bản Android 4.4, trong khi chưa hỗ trợ Lollipop 5.0.

HM

Đọc thêm