Google 'gây chiến' với Trung tâm mạng Trung Quốc

Đăng ký HTTPS được dùng để bảo mật nội dung web không bị chặn khi truyền tải, được biểu thị bằng biểu tượng ổ khóa cạnh thanh địa chỉ của trình duyệt. CNNIC cung cấp giao thức này cho toàn bộ web của Trung Quốc, nên động thái này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả Google và Trung Quốc.

Theo Google, hành động này là kết quả trực tiếp từ cách ứng xử của CNNIC. Vào tháng 3-2015, một trong những đăng ký của CNNIC được dùng bởi một công ty web Ai Cập để thực hiện tấn công tin học. Sau khi điều tra, Google thấy rằng CNNIC không đủ cẩn trọng kiểm soát cách những đăng ký được dùng.

CNNIC đã lên tiếng phản đối, và hứa hẹn rằng người dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

“Quyết định của Google là không thể chấp nhận được và không thể hiểu được với CNNIC,” Trung tâm tin học Trung Quốc nói trong một thông báo.

Nhưng hành động này không thực sự tác động quá xấu tới internet Trung Quốc. Các đăng ký cũ của CNNIC vẫn hoạt động. Và dù không thể đăng ký mới, trung tâm này đã làm việc thông qua quy trình Certificate Transparency của Google để tự tái xác nhận. Chính phủ Trung Quốc không ủng hộ các công ty web nước này dùng HTTPS, nên thị phần đăng ký của CNNIC rất nhỏ, ít hơn 1% tổng số đăng ký trên web.

Đọc thêm