Gửi tập tin đính kèm mail trong iPhone

Tuy vậy, bạn có thể sử dụng tính năng này bằng những chuyển đổi sau:

Gửi tập tin hình ảnh hay video

 1. Mở email mà bạn muốn đính kèm tập tin, có thể là email bạn muốn trả lời hay chuyển tiếp, hoặc email mới.
 2. Trong phần thân email, nhấp và giữ trên màn hình, vị trí mà bạn muốn đính kèm file.
 3. Khi trình đơn copy/paste xuất hiện, bạn có thể bỏ tay.
 4. Ấn vào mũi tên ở phía bên phải trình đơn copy/paste.
 5. Ấn Insert Photo or Video
 6. Ứng dụng Photos sẽ xuất hiện. Bạn chọn hình ảnh hay video trong các album của mình.
 7. Khi tìm được, bạn ấn để xem trước.
 8. Ấn Choose

Hình ảnh hoặc video đã được đính kèm vào mail trong vị trí xác định để bạn gửi đi.

Đính kèm các loại tập tin khác hoặc từ những ứng dụng khác

Nếu bạn muốn gửi kèm tập tin được tạo hoặc lưu trữ bởi các ứng dụng khác, cần thực hiện quá trình khác. Không phải tất cả các ứng dụng đều hỗ trợ tính năng này, nhưng hầu hết các ứng dụng tạo hình ảnh, video, tài liệu chữ viết, âm thanh và các dạng tập tin tương tự sẽ cho phép bạn đính kèm tập tin bằng cách:

 1. Mở ứng dụng chứa tập tin mà bạn muốn đính kèm
 2. Tìm và mở tập tin ấy.
 3. Ấn nút Share (thường có hình vuông với mũi tên chỉ lên ở phía dưới ứng dụng).
 4. Trong trình đơn chia sẻ, chọn Mail.
 5. Ứng dụng Mail mở với một email mới với tập tin bạn chọn đính kèm.
 6. Tập tin đã được đính kèm, bạn có thể gửi đi.

Nếu bạn không tìm thấy nút Share, có thể ứng dụng này không hỗ trợ chức năng chia sẻ. Trong trường hợp ấy, bạn cần chuyển tập tin ra ngoài ứng dụng.

Đọc thêm