Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012

Cả hai thể hiện sự đột phá về thiết kế và sự năng động trong sử dụng. Tuy nhiên, Sony không tiết lộ thông tin chi tiết về sản phẩm.

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 1

Sony Vaio Hybrid là notebook có bàn phím trượt.

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 2

Sony Vaio Slate là tablet với bàn phím rời hỗ trợ đèn nền LED.

Sony Vaio Hybrid

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 3

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 4

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 5

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 6

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 7

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 8

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 9

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 10

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 11

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 12

Sony Vaio Slate

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 13

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 14

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 15

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 16

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 17

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 18

Hai mẫu máy Sony Vaio lạ mắt tại CES 2012 ảnh 19

Theo Châu An - Ảnh: The Verge (VNE)

Đọc thêm