Kiểm tra một trang web có còn hoạt động

Hoặc trang chỉ chặn một số người thuộc địa bàn hay nhà cung cấp nhất định? Bạn có nên tiếp tục tải lại trang hay nên đợi một thời gian?

Bạn có thể nhờ người quen tải trang để kiểm tra, nhưng có cách kiểm tra việc này dễ dàng hơn.

Nếu trang ấy là một trang web hay dịch vụ web nổi tiếng, bạn có thể tìm trên Facebook hoặc Twitter. Khi một trang web nổi tiếng sập, nhiều người sẽ cùng nói về nó trên mạng xã hội. Từ ấy sẽ có nhiều bài báo cũng như blog để thông báo việc này.

Dù bạn không thường dùng Twitter, bạn vẫn có thể dùng chức năng tìm kiếm của nó để tìm một chủ đề. Thử gõ “tên site down” hay các cụm từ tương tự.

Trong nhiều trường hợp, tài khoản Twitter hoặc Facebook của trang web cũng thông báo về lỗi kỹ thuật hoặc vấn đề đang gặp phải.

Trong những trường hợp khác, bạn có thể dùng các công cụ web để kiểm tra hoạt động của trang web cần tìm.

Down for Everyone or Just Me?: Trang web cực kỳ đơn giản này chỉ nhằm để kiểm tra trang web có còn hoạt động hay không. Bạn chỉ cần gõ tên miền vào thanh tìm kiếm, nếu trang web vẫn hoạt động, nó sẽ thông báo "It's just you. SiteName.com is up."

Is It Down Right Now?: Gõ tên miền vào thanh tìm kiếm và ấn nút “Check” để xem hoạt động của trang web. Bạn có thể xem tình trạng đáp ứng dịch vụ của trang web trong vài giờ gần nhất và ghi nhận về lịch sử hoạt động của trang web trong 5 ngày vừa qua.

DownRightNow.com: Đây là trang web cực kỳ đơn giản để bạn xem các trang web nổi tiếng có còn hoạt động hay đang có vấn đề. Những site như Facebook, Foursquare, Twitter, Hotmail, YouTube… được liệt kê ở trang đầu sẽ có màu xanh nếu chúng đang hoạt động bình thường và sẽ có màu đỏ hoặc vàng nếu bất thường.

DownDetector.comTương tự với DownRightNow.com, DownDetector.com cung cấp một danh sách khổng lồ các trang web nổi tiếng để bạn có thể kiểm tra tình trạng đáp ứng dịch vụ và lịch sử hoạt động của chúng.

Đọc thêm