Kiểm tra và tăng tốc độ 3G

Để kiểm tra, bạn hãy cài đặt ứng dụng OpenSignal tại địa chỉ https://goo.gl/pZeQC. Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần chuyển sang thẻ Coverage, nhập vị trí cần kiểm tra và chọn Compare Performance, ứng dụng sẽ tự động phân tích và liệt kê tốc độ download, upload của ba hoặc bốn nhà mạng tùy từng khu vực. Dựa vào kết quả này, bạn có thể chọn mua SIM 3G phù hợp hoặc di chuyển đến vị trí thích hợp để có tốc độ cao hơn.

Đọc thêm