Làm việc hiệu quả hơn với Google Workspace

Khi bạn nhấn “@” để nhắc đến ai đó trong tài liệu, một cửa sổ sẽ hiển thị thông tin chi tiết cung cấp ngữ cảnh và đề xuất các hành động tương ứng.

Ngoài ra, Google Workspace còn cho phép người dùng chủ động tạo và cộng tác trên một tài liệu ngay trong phòng Trò chuyện (Google Chat) mà không cần phải chuyển đổi công cụ. Điều này sẽ làm giảm sự phức tạp và đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm có thể nắm rõ các công việc liên quan.

Trong những tháng tới, Google sẽ triển khai tính năng Picture-in-picture (ảnh trong ảnh) của Google Meet cho Google tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Biểu tượng của các ứng dụng gồm Gmail, Drive, Lịch (Calendar), Meet và các công cụ tạo nội dung cộng tác như Tài liệu (Docs), Trang tính (Sheets) và Trang trình bày (Slides) sẽ được thay đổi trong thời gian tới.

Javier Soltero, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Google Workspace cho biết: “Google Workspace mang đến cho mọi người trải nghiệm người dùng tích hợp đầy đủ và quen thuộc, cho dù bạn đang ở văn phòng hay làm việc tại nhà, đi tiền trạm, hoặc đang tương tác với khách hàng.”

Đọc thêm