Liên minh công nghệ đứng về phía Samsung chống lại Apple

Liên minh này bao gồm các công ty: Dell, eBay, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Limelight Networks, Newegg, SAS Institute.

"Cuộc chiến" bằng sáng chế đang diễn ra giữa Apple và Samsung coi các giải thưởng mà tập đoàn Hàn Quốc này đang lấy được là một thiệt hại cho Apple. Samsung đã bị buộc tội "ăn cắp" các sáng chế trong những tính năng thiết kế nhỏ.

Trong vụ kiện đặc biệt này, một bồi thẩm đoàn đã thừa nhận có 3 xâm phạm phát minh sáng chế đặc biệt. Những xâm phạm này liên quan đến một phần lớp vỏ ngoài của iPhone và một màn hình GUI.

Tuy nhiên, phần bên trong của các điện thoại Samsung không được bán riêng với lớp vỏ, nên họ yêu cầu Samsung phải trả lợi nhuận thu được từ toàn bộ các thiết bị của mình cho Apple.

Liên minh công nghệ của thung lũng Sillicon cho rằng "Nếu để yên, quyết định này sẽ dẫn tới một kết quả vô lý, gây tác hại đến những công ty phải trả hàng tỉ USD hàng năm để nghiên cứu phát triển các công nghệ phức tạp và các thành phần của chúng."

Apple cho rằng tòa án nên bỏ qua lời góp ý của liên minh này, cho rằng sự liên quan của Google đến vụ kiện chỉ vì công ty này cũng đang gặp rắc rối về bằng sáng chế, và sự liên hệ mật thiết giữa Android và Samsung.

Đọc thêm