Mẹo sử dụng smartphone trên máy tính

Sau đó bạn cài đặt phiên bản ApowerMirror tương ứng cho điện thoại và máy tính tại địa chỉ https://goo.gl/vb7r9B. Khi hoàn tất, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng kết nối hai thiết bị bằng cáp USB hoặc Wi-Fi, nhấn Allow để cấp quyền khi được hỏi. Trong trình đơn bên tay phải, bạn có thể chụp ảnh màn hình, quay phim, chơi game… và thực hiện mọi thứ ngay trên máy tính.

Đọc thêm