Microsoft tiếp tục cảnh báo virus cho Windows XP tới 7/2015

30% máy tính để bàn trên thế giới vẫn chạy hệ điều hành Windows XP

30% máy tính để bàn trên thế giới vẫn chạy hệ điều hành Windows XP

Theo kế hoạch trước đây, việc cảnh báo virus cho Windows XP sẽ kết thúc vào ngày 8/4/2014, khi Microsoft ngừng tất cả các hỗ trợ khác cho hệ điều hành này.

Tuy nhiên, vì số lượng máy tính chạy Windows XP trên thế giới còn khá cao, Microsoft quyết định tiếp tục cung cấp cảnh báo virus cho hệ điều hành này. Theo số liệu từ hãng nghiên cứu Net Applications, 30% máy tính để bàn trên khắp thế giới vẫn chạy Windows XP.

Theo giải thích của Microsoft, cảnh báo bảo mật là hỗ trợ duy nhất mà người dùng Windows XP còn nhận được sau ngày 8/4/2014. Điều này có nghĩa Microsoft sẽ cung cấp dấu hiệu của các chương trình độc hại nổi tiếng nhằm giúp Windows XP phát hiện khi có virus hoặc trojan tìm cách xâm phạm một máy tính. Các bản cập nhật bảo mật sẽ được cung cấp cho Microsoft Security Essentials và nhiều công cụ doanh nghiệp khác được dùng để bảo vệ số lượng lớn máy tính.

Tuy nhiên, các miếng vá bảo mật, các bản cập nhật thường xuyên và vá lỗi cho Windows XP sẽ bị ngừng từ ngày 8/4/2014.

Trong một bài đăng blog, Microsoft cảnh báo người dùng hãy ngừng sử dụng Windows XP để đảm bảo an toàn.

Theo Duy Anh (ICTnews / BBC)

Đọc thêm