MobiFone đầu tư gần 500 tỷ đồng vào cáp ngầm viễn thông

Các bên tham gia sẽ thống nhất về phương thức và triển khai đồng bộ việc hạ ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực.

Cũng tại hội nghị này, MobiFone đã vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ dành cho tập thể có thành tích trong sản xuất kinh doanh.

Hội nghị ‘Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển’ là một sáng kiến của Ủy ban Nhân dân Thành phố để gặp mặt các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Một nội dung quan trọng của hội nghị là việc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp về việc thúc đẩy thu hút đầu tư, đồng thời khen thưởng và tuyên dương các nhà đầu tư và doanh nghiệp đã có thành tích và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong thời gian vừa qua. 

 

Đọc thêm