MobiFone tiếp tục tổ chức giải chạy online Head to 2022

MobiFone tiếp tục tổ chức giải chạy online Head to 2022
(PLO)- Từ ngày 1-12, MobiFone tiếp tục tổ chức giải chạy online Head to 2022. Giải được tổ chức nhằm đem lại sân chơi gắn kết cộng đồng với mong muốn nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe của mỗi cá nhân người dân Việt Nam.
Xem thêm