Những laptop được kỳ vọng đầu năm 2014

asusduet-673433-9311-1389837343.jpg
sam-6543-1389839766.jpg
tos-6388-1389839766.jpg
thinkpad1-8330-1389839766.jpg
to22-8285-1389839766.jpg
sony-4246-1389839766.jpg
lenovo-1698-1389839766.jpg

Theo Tuấn Hưng (VNE)

Đọc thêm