Nối xong cáp quang, từ hôm nay Internet khôi phục 100%

Ngày 10-4, Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT - VinaPhone) đã phát đi thông báo cho hay VNPT và quốc tế đã khôi phục xong toàn bộ lưu lượng Internet quốc tế trên tuyến cáp AAG.

Như vậy 100% lưu lượng Internet quốc tế của VNPT đã được khôi phục hoàn toàn, đảm bảo thông suốt kết nối các dịch vụ Internet của VNPT VinaPhone cho khách hàng.

Đơn vị này cho biết trước đó chiều 6-4, tàu đã hàn xong và ổn định cáp AAG quốc tế khôi phục dung lượng quốc tế qua hướng cáp này. Đêm 8-4, đơn vị quản lý cáp AAG đã cấu hình lại nguồn của tuyến cáp để đảm bảo ổn định. Sau khi ổn định tuyến, VNPT đã chủ động định tuyến và đổ lưu lượng trên tuyến này khôi phục toàn bộ dịch vụ. 100% lưu lượng Internet quốc tế của VNPT đã được khôi phục hoàn toàn, các hướng kết nối quốc tế đã hoạt động ổn định trở lại.

Sự cố đứt tuyến cáp AAG đoạn cập bờ khu vực Hong Kong xảy ra ngày 18-2- 2017. 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, VNPT đã mở ứng cứu lưu lượng tuyến TP.HCM - Đà Nẵng để lưu thoát lưu lượng Internet quốc tế khu vực miền Nam qua cáp APG và SMW3, đồng thời một phần lưu lượng được định tuyến ra Hà Nội để lưu thoát lưu lượng qua hướng cáp CSC, đảm bảo duy trì tốt các hướng đi các nước châu Á, Âu, Mỹ, các kết nối với Google và Facebook.

Ngoài ra, ngay trong đêm, VNPT đã ưu tiên xử lý định tuyến cho các khách hàng doanh nghiệp. Vì vậy, tuy có sự cố xảy ra, VNPT vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Đọc thêm