Sao lưu/phục hồi bản quyền Windows và Office

Đầu tiên, bạn hãy tải MsAct Backup tại địa chỉ https://goo.gl/jxzQn8 và nhấp vào tập tin .exe để khởi chạy. Tiếp theo, người dùng chỉ cần đánh dấu chọn vào các mục cần sao lưu rồi nhấn Save Activation > OK, nhập key bản quyền đã sử dụng trước đó để hoàn tất. Để khôi phục, bạn chuyển sang thẻ Restore Activation, đánh dấu chọn mục Restore WPA > Restore Activation và tìm đến thư mục sao lưu trước đó. 

Đọc thêm