Sony bán hơn một triệu chiếc PS 4 trong vòng 24 giờ

Đọc thêm