Touch ID được “đào tạo” để mở khóa nhanh hơn

Josh Betz giải thích rằng việc này nằm ở cách bạn cung cấp thông tin khi thiết lập vân tay. Nếu bạn cung cấp nhiều dữ liệu về dấu vân tay hơn cho máy quét thì khả năng đáp ứng của Touch ID sẽ trở nên tốt hơn, giảm được tỷ lệ lỗi không nhận vân tay và tăng tốc độ xác minh danh tính của người dùng.

Để đào tạo cho Touch ID, bạn truy nhập vào "Touch ID và Mật khẩu" trong "Cài đặt". Tiếp đó, nhập mật khẩu (nếu có) để vào được trong phần tùy chọn này. Chọn "Thêm dấu vân tay" hoặc xóa một trong số những dấu vân tay cũ mà bạn đã thêm vào máy. Tiếp theo, thay vì chỉ đặt ngón tay theo một chiều hoặc chỉ quét một phần vân tay như trước, hãy xoay ngón tay theo các hướng khác nhau để cho phép máy quét nhận diện được tất cả các phần vân tay, kể cả các cạnh ngón tay cũng đều cần được quét đầy đủ.

Sau khi xong các thao tác trên, về cơ bản cuộc "đào tạo" Touch ID đã kết thúc. Bạn đọc hãy thử tắt màn hình, mở khóa điện thoại trở lại và cảm nhận sự thay đổi của Touch ID sau đó.

Đọc thêm