Ứng dụng biến smartphone thành máy quét di động

Thế mạnh của Adobe Scan chính là sự đơn giản, người dùng chỉ cần hướng camera về phía văn bản và chờ cho quá trình nhận diện hoàn tất. Sau đó bạn có thể cắt xén, lưu trữ tài liệu dưới định dạng PDF và chia sẻ với bạn bè dễ dàng chỉ với vài thao tác đơn giản. Hiện tại ứng dụng Adobe Scan đang được cung cấp miễn phí trên App Store và Google Play.

Đọc thêm