Viettel muốn lọt vào Top 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới


Đại hội Đảng bộ lần IX được xem là sự kiện chính trị đặc biệt của Tập đoàn Viễn thông Quân đội nhằm xác định phương hướng 5 năm 2015 -2020.
Đảng bộ Tập đoàn Viettel cũng xây dựng bản Báo cáo chính trị với chủ đề xuyên suốt là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thành công các chuyển dịch chiến lược, xây dựng Tập đoàn trở thành Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông toàn cầu.” Với các mục tiêu chiến lược về viễn thông, công nghệ thông trong nước; CNTT nước ngoài và nghiên cứu sản xuất.

Viettel muốn lọt vào Top 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới ảnh 1

Viettel đặt mục tiêu từ năm 2015 - 2020 sẽ đưa dịch vụ viễn thông – CNTT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra sự bùng nổ lần thứ 2 trong lịch sử ngành Viễn thông – CNTT Việt Nam. Đưa tập đoàn trở thành một trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới.

Đọc thêm