Windows 10 là bản cuối cùng của Windows

Theo đó, thay vì phát hành những phiên bản lớn, Windows 10 sẽ thường xuyên nhận được cải tiến và cập nhật. Các bản cập nhật thường xuyên được phát hành và số phiên bản không trở thành mối bận tâm của người dùng. Ngoài phần mềm hệ thống, các ứng dụng nhỏ như Office cũng sẽ được phát triển theo hướng tương tự.

TB

Đọc thêm