Xóa các tập tin trùng lặp để tăng tốc smartphone

Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy cài đặt ứng dụng Duplicate Remover (https://goo.gl/BrXv5k).

Đầu tiên, bạn cần lựa chọn bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ, sau đó nhấn Find Duplicates để tìm kiếm. Khi hoàn tất, nó sẽ tự động đánh dấu các tập tin bị trùng theo từng mục, người dùng chỉ cần xem lại rồi nhấn vào biểu tượng thùng rác, việc này sẽ giúp tăng tốc smartphone.

Đọc thêm