Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên"

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 1

Facebook.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 2

Twitter.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 3

YouTube.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 4

Điện thoại Nokia.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 5

Dòng máy tính tất cả trong một (all-in-one) iMac của Apple.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 6

Máy nghe nhạc iPod.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 7

Máy chơi game PlayStation 3.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 8

Phần mềm gọi điện qua mạng Skype.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 9

Máy chơi game cầm tay Gameboy Advance của Nintendo.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 10

Trò chơi Guitar Hero.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 11

Laptop IBM.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 12

Điện thoại Nokia.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 13

Laptop Macbook Pro.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 14

Máy chơi game Nintendo Wii.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 15

Điện thoại Samsung.

Ý tưởng quảng cáo công nghệ kiểu "tân cổ giao duyên" ảnh 16

Máy chơi game Xbox của Microsoft.

Theo Thế Mạnh  - Ảnh: Worth1000 (VNE)

Đọc thêm