Yêu cầu cơ quan nhà nước rà soát bảo mật website

Yêu cầu cơ quan nhà nước rà soát bảo mật website ảnh 1

Theo công văn này, các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Sở TT&TT phải thực hiện một số biện pháp đề phòng và ngăn chặn các cuộc tấn công; tổ chức rà soát nhằm phát hiện và có biện pháp khắc phục các lỗ hổng bảo mật tồn tại trên hệ thống, đảm bảo áp dụng những biện pháp quan trọng như: thường xuyên quét sạch mã độc, virus máy tính khỏi hệ thống bằng các công cụ tin cậy luôn được cập nhật mới; định kỳ thay đổi và quản lý bảo mật tốt danh sách tên tài khoản và mật khẩu của những người có quyền quản trị hệ thống.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ (hosting) cần phải rà soát lại các máy chủ lưu trữ cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức; tiến hành giám sát, lưu trữ biên bản hoạt động (log file) để xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố; trang bị/ nâng cấp/ rà soát các giải pháp áp dụng hệ thống tường lửa đủ năng lực lọc ngăn chăn các luồng tin tấn công có đích và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có sự cố.

Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường theo dõi, giám sát về mặt kỹ thuật hoạt động của các hệ thống thông tin nhằm phát hiện kịp thời các sự cố và các dấu hiệu tấn công. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu tấn công cần sớm có biện pháp tự khắc phục hoặc sử dụng dịch vụ của các tổ chức an toàn thông tin bên ngoài. Trường hợp sự cố nghiêm trọng hoặc xảy ra trên diện rộng cần thông báo ngay cho Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Bộ TT&TT) để kịp thời có biện pháp điều phối xử lý.

Bộ TT&TT cũng đề nghị các đơn vị có báo cáo đánh giá tình hình an toàn thông tin, các sự cố máy tính xảy ra từ đầu năm 2011 ở Bộ, ngành, địa phương mình và các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Yêu cầu cơ quan nhà nước rà soát bảo mật website ảnh 2

Trong số các trang web bị tin tặc tấn công, có không ít các cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành.

Từ đầu tháng 6 trở lại, trong số hàng trăm website bị tin tặc tấn công có không ít các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước và các tổ chức tại Việt Nam. Các cuộc tấn công này chủ yếu được diễn ra theo 2 hình thức tấn công phổ biến như tấn công thay đổi giao diện (defaced) và tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Đối tượng bị tấn công là những cổng/trang thông tin điện tử có lỗ hổng an toàn thông tin hoặc cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và báo điện tử lớn.

Theo Thế Phương (ICTnews)

Đọc thêm