Cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây sẽ có 3 trạm dừng chân

Cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây sẽ có 3 trạm dừng chân

(PLO)- Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ có 2 trạm dừng chân tại Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và đoạn Phan Thiết-Dầu Giây đặt 1 trạm giáp ranh Bình Thuận-Đồng Nai.

Sở GTVT tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản về vị trí đặt các trạm dừng chân trên hai dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây đang triển khai thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-4-2023.

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đang thi công qua địa bàn Bình Thuận.

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đang thi công qua địa bàn Bình Thuận.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định phê duyệt 2 vị trí trạm dừng nghỉ trên đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (100,8km) tại Km144+560 (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong) và Km205+602 (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc).

Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (99km) Bộ GTVT đã phê duyệt 1 vị trí tại Km47+500 (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai).

Vị trí dự kiến đặt trạm dừng chân trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Vị trí dự kiến đặt trạm dừng chân trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Bộ GTVT cũng đã có công văn về việc đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông chỉ đạo các đơn vị: Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Đối tác công - tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đoạn xẻ núi qua tỉnh Bình Thuận.

Đoạn xẻ núi qua tỉnh Bình Thuận.

Nghiên cứu các hình thức đầu tư, báo cáo kiến nghị hình thức đầu tư phù hợp, xác định nguồn vốn, phương thức thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư.

Đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì xây dựng, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu trình Bộ GTVT ban hành Thông tư “Quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ”.

Nút giao cao tốc Long Thành-Dầu Giây và cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây.

Nút giao cao tốc Long Thành-Dầu Giây và cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây.

Chủ trì công bố trạm dừng nghỉ vào khai thác theo thẩm quyền quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15-11-2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Liên quan đến vấn đề này, theo Sở GTVT Bình Thuận, hiện nay, các đơn vị chuyên môn của Bộ GTVT đang thực hiện các nội dung trên.

Đọc thêm