Lịch tư vấn pháp luật (Từ 11-7-2016 đến 16-7-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 11-7-2016 đến 16-7-2016)

Thứ Năm, ngày 7/7/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 4-7-2016 đến 9-7-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 4-7-2016 đến 9-7-2016)

Thứ Sáu, ngày 1/7/2016

 Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 27-6-2016 đến 2-7-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 27-6-2016 đến 2-7-2016)

Thứ Tư, ngày 29/6/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 20-6-2016 đến 25-6-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 20-6-2016 đến 25-6-2016)

Thứ Năm, ngày 16/6/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 13-6-2016 đến 18-6-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 13-6-2016 đến 18-6-2016)

Thứ Bảy, ngày 11/6/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (từ 6-6-2016 đến 11-6-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (từ 6-6-2016 đến 11-6-2016)

Thứ Sáu, ngày 3/6/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 30-5-2016 đến 4-6-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 30-5-2016 đến 4-6-2016)

Thứ Sáu, ngày 27/5/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 23-5-2016 đến 28-5-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 23-5-2016 đến 28-5-2016)

Thứ Hai, ngày 23/5/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. 

Lịch tư vấn pháp luật (từ ngày 16-5- đến 21-5)

Lịch tư vấn pháp luật (từ ngày 16-5- đến 21-5)

Thứ Sáu, ngày 13/5/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 9-5-2016 đến 14-5-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 9-5-2016 đến 14-5-2016)

Chủ Nhật, ngày 8/5/2016

(PLO)- Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 2-5-2016 đến 7-5-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 2-5-2016 đến 7-5-2016)

Thứ Ba, ngày 3/5/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. 

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 25-4-2016 đến 30-4-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 25-4-2016 đến 30-4-2016)

Thứ Hai, ngày 25/4/2016

(PLO)- Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 18-4-2016 đến 23-4-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 18-4-2016 đến 23-4-2016)

Thứ Sáu, ngày 15/4/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. 

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 11-4-2016 đến 16-4-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 11-4-2016 đến 16-4-2016)

Chủ Nhật, ngày 10/4/2016

 Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (từ 4-4-2016 đến 9-4-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (từ 4-4-2016 đến 9-4-2016)

Thứ Ba, ngày 5/4/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 21-3-2016 đến 26-3-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 21-3-2016 đến 26-3-2016)

Thứ Hai, ngày 21/3/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. 

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 14-3-2016 đến 19-3-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 14-3-2016 đến 19-3-2016)

Chủ Nhật, ngày 13/3/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. 

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 7-3-2016 đến 12-3-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 7-3-2016 đến 12-3-2016)

Chủ Nhật, ngày 6/3/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 22-2-2016 đến 27-2-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 22-2-2016 đến 27-2-2016)

Thứ Bảy, ngày 20/2/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 25-1-2016 đến 30-1-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 25-1-2016 đến 30-1-2016)

Thứ Hai, ngày 25/1/2016

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. 

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 11-1-2016 đến 16-1-2016)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 11-1-2016 đến 16-1-2016)

Thứ Sáu, ngày 8/1/2016

(PLO)- Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ