Lịch tư vấn pháp luật (Từ 5-9 đến 10-9)

Thứ Hai, 5-9:

Sáng: Luật sư (LS) LÊ DŨNG (dân sự, hình sự).

Chiều: LS TRẦN NGỌC QUÝ (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Ba, 6-9:

Sáng: LS ĐẶNG TRƯỜNG THANH (dân sự, hình sự, lao động, kinh tế).

Thứ Tư, 7-9:

Sáng: LS NGÔ MINH TRỰC (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Năm, 8-9:

Sáng: LS HUỲNH VĂN NÔNG (dân sự, nhà đất, hành chính).

Thứ Sáu, 9-9:

Sáng: LS PHAN THANH HUÂN (hình sự, dân sự, kinh tế).

Thứ Bảy, 10-9:

Sáng: LS ĐẶNG VĂN YÊM (nhà đất, dân sự).