Lịch tư vấn pháp luật (Từ 30-5-2016 đến 4-6-2016)

Thứ Hai, 30-5:

Sáng: Luật sư LÊ TRẠCH GIANG (dân sự, kinh doanh, thương mại).

Chiều: Luật sư NGÔ MINH TRỰC (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Ba, 31-5:

Sáng: Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (hình sự, dân sự, nhà đất).

Thứ Tư, 1-6:

Sáng: Luật sư VƯƠNG THỊ HẸN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Năm, 2-6:

Sáng: Luật sư HUỲNH ĐỨC HỮU (dân sự, Luật doanh nghiệp, nhà đất).

Thứ Sáu, 3-6:

Sáng: Luật sư PHAN THANH HUÂN (hình sự, dân sự, kinh tế).

Thứ Bảy, 4-6:

Sáng: Luật sư ĐẶNG VĂN YÊM (nhà đất, dân sự).

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.