Cách để trở thành chuyên gia CNTT khi vừa tốt nghiệp THPT

Chương trình hướng nghiệp sớm TechBee được phát động bởi HCL Technologies (HCL), một công ty công nghệ lớn, dự kiến sẽ thu hút 2.600 ứng viên trong vòng 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2021.

Mọi học sinh đã hoàn thành chương trình THPT, được cấp bằng tốt nghiệp hoặc các chứng chỉ tương đương đều có thể đăng ký vào chương trình TechBee. Việc đăng ký vào chương trình sẽ được thực hiện thông qua một bài kiểm tra đầu vào. 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong vòng 12 tháng, ứng viên sẽ gia nhập HCL Việt Nam và được trả lương tương xứng với vị trí công việc phù hợp.

Ông Sanjay Gupta, Phó Chủ tịch Tập đoàn HCL Technologies, cho biết: “Việt Nam là thị trường có tiềm năng lớn và nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng yêu cầu từ các công ty công nghệ toàn cầu. Chương trình sẽ cung cấp cho các sinh viên một khởi đầu sớm ở các nghề nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao.

Với chương trình TechBee, HCL đặt mục tiêu tuyển dụng những tài năng ưu tú nhất trong nước và giúp các em sớm độc lập về tài chính trong cuộc sống. Tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các học sinh đã tốt nghiệp trung học đăng ký tham gia chương trình và bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực CNTT”.

Chương trình này đã được bắt đầu tại Ấn Độ vào năm 2017 với mục tiêu tìm kiếm nhân tài, và tạo điều kiện giúp người tham gia đạt được sự độc lập về tài chính.

Tính đến hiện tại, đã có hơn 3.000 sinh viên hoàn thành chương trình TechBee và hiện đang làm việc với HCL cho các khách hàng Fortune 500 và Global 2000. 

Đọc thêm