Cách xóa vĩnh viễn tài khoản Google

Đối với các dữ liệu quan trọng, bạn nên thực hiện việc sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện việc xóa tài khoản Google. Để xoá tài khoản Google (vĩnh viễn), bạn hãy thực hiện các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Trước hết, hãy đăng nhập vào tài khoản Google của bạn bằng cách sử dụng tên truy cập Email và mật khẩu; sau đó nhấp chọn vào liên kết này để vào trang cài đặt tài khoản. Tại trang này, bạn sẽ thấy một vài tùy chọn như: Email, ngôn ngữ, SMS for Hangouts, Lưu trữ và Quản lý tài khoản (Account Management).

Cách xóa vĩnh viễn tài khoản Google ảnh 1

Bước 2: Click vào tùy chọn Account Management, tiếp đó nhấp chọn dòng “đóng tài khoản và xóa tất cả các dịch vụ và thông tin liên kết với tài khoản (Close account and delete all services and information associated with it). Khi đó màn hình trang tiếp theo sẽ hiển thị như bên dưới. Bạn phải kiểm tra lại tất cả các tùy chọn được đưa ra và sau đó chỉ cần nhập mật khẩu email và nhấn chọn dòng chữ Delete Google Account màu đỏ.

Cách xóa vĩnh viễn tài khoản Google ảnh 2

Vậy là xong, tài khoản Google của bạn đã được xóa thành công.

Theo Cẩm Thịnh (XHTT)

Đọc thêm