Duyệt web không cần kết nối Internet

Tính năng mới sẽ lưu lại bản sao của trang web vào bộ nhớ của máy tính. Với tính năng mới, người dùng không cần kết nối Internet vẫn có thể xem thông tin của trang web từng truy cập. Hiện tại tính năng mới của Chrome đang dừng ở bước thử nghiệm trước khi được Google áp dụng vào phiên bản chính thức.

TB

Đọc thêm