Facebook tiếp tục thay đổi trang thông tin News Feed

Theo kỹ sư phần mềm Cheng Zhang và Si Chen, hành động mà mọi người thường làm trên Facebook như thích, nhấn liên kết, bình luận hoặc chia sẻ sẽ là cơ sở được ghi nhận để chọn hiển thị đầu trang News Feed. Vì thế, Facebook tiến hành việc kiểm tra chất lượng hằng ngày, yêu cầu người dùng khắp thế giới đánh giá các tin bài hiển thị trên trang thông tin của họ. Sau đó, Facebook sẽ dùng mẫu trả lời này để hiểu về những gì người dùng chú ý, ngay cả khi họ không nhấn, thích hoặc bình luận mọi bài viết.

Theo nghiên cứu của Facebook, người dùng cho rằng họ trải nghiệm News Feed tốt hơn khi bài viết đầu trang là những bài họ đánh giá cao và có liên hệ với họ.

Vào tháng 12-2015, Facebook đã bắt đầu thử nghiệm trang thông tin dựa trên chủ đề dành cho máy tính và người dùng iOS. Họ có thể chọn các chủ đề mình quan tâm như thể thao, thú cưng, sức khỏe, chính trị, âm nhạc… và những bài đăng của Page mình theo dõi.

Nếu mạng chậm hoặc không ổn định, bạn còn có thể dùng tính năng ưu tiên mới của Facebook, chỉ đưa ra những cập nhật trạng thái và liên kết thay vì các video tốn nhiều tài nguyên.

Đọc thêm