Nỗi lo bị hớ khi mua điện thoại

Nỗi lo bị hớ khi mua điện thoại
(PLO)- Sợ mua hớ, bị cắt bớt bảo hành, giảm chất lượng phục vụ… là nỗi lo khi mua điện thoại trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các hệ thống bán lẻ.
Xem thêm