Làm thế nào để hạn chế các cuộc tấn công DDoS?

Mặc dù số lượng các cuộc tấn công đang giảm dần, nhưng các chuyên gia Kaspersky Lab cho biết thời lượng tấn công trung bình đang tăng lên. So với đầu năm, thời lượng đã tăng gấp đôi từ 95 phút đến 218 phút. Đáng chú ý là cuộc tấn công UDP Flood. Kẻ tấn công gửi một số lượng lớn các gói tin UDP để áp đảo máy chủ và khiến nó ngưng phản hồi đến máy khách hàng. Các cuộc tấn công UDP (rất ngắn và hiếm khi kéo dài hơn 5 phút này) chiếm gần một nửa (49%) các cuộc tấn công DDoS năm 2018.

Theo các chuyên gia Kaspersky Lab, sự suy giảm thời lượng của các cuộc tấn công này chứng tỏ thị trường tổ chức các cuộc tấn công đơn giản đang bị thu hẹp. Việc chống tấn công DDoS thuộc dạng này đang được triển khai rộng rãi, khiến các cuộc tấn công bị thất bại.

Các nhà nghiên cứu giả định rằng những kẻ tấn công đã phát động nhiều cuộc tấn công UDP Flood để kiểm tra xem tài nguyên mục tiêu có được bảo vệ hay không. Nếu nhận ra việc tấn công không có kết quả, kẻ tấn công sẽ dừng ngay lập tức.

Đồng thời, các cuộc tấn công phức tạp hơn (như HTTP misuse) đòi hỏi thời gian và tiền bạc, sẽ kéo dài lâu hơn. Dựa theo báo cáo, phương pháp HTTP Flood và các cuộc tấn công hỗn hợp HTTP, chiếm tỉ lệ nhỏ (17% và 14%), và khoảng 80% thời lượng tấn công DDoS trong cả năm.

Để bảo vệ tổ chức khỏi các cuộc tấn công DDoS, Kaspersky Lab khuyến nghị các bước sau:
- Huấn luyện nhân viên ứng phó trước các sự cố tấn công;
- Đảm bảo các trang web và ứng dụng của công ty có thể xử lý lưu lượng truy cập cao;
- Sử dụng các giải pháp chuyên nghiệp để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công. Ví dụ, Kaspersky DDoS Protection với chuyên môn sâu rộng của Kaspersky Lab, có thể chống lại các mối đe dọa trực tuyến.
- Giải pháp bảo vệ này sẽ chống lại tất cả các loại tấn công DDoS bất kể độ phức tạp, sức mạnh hay thời lượng.

Đọc thêm