Malware mới ảnh hưởng đến 90% thiết bị Android

Godless được tìm thấy trong các ứng dụng đèn pin và Wi-Fi trên cửa hàng Google Play. Khi chiếm được quyền, hacker sẽ âm thầm cài đặt phần mềm độc hại, điều khiển thiết bị và đánh cắp thông tin cá nhân từ xa.

Đọc thêm