Cách đổi số điện thoại trên VNeID

(PLO)- Theo quy định, mỗi số điện thoại chỉ liên kết với một tài khoản định danh điện tử (VNeID) duy nhất. Do đó, trong trường hợp muốn đổi số điện thoại mới, bạn đọc có thể áp dụng một trong hai cách sau.
Cách đổi số điện thoại trên vneid

Đọc thêm