Chuyển hình ảnh thành văn bản bằng Google Drive

Trước khi bắt đầu, bạn cần chắc hình ảnh của mình ở dạng .jpg hoặc .png để tạo thành file word. File PDF cũng hoạt động tốt.

1. Vào Google Drive (https://drive.google.com/) bằng trình duyệt.

2. Click nút “cog” phía bên phải. Dưới phần “Upload Settings”, chọn “Convert text from uploaded PDF and image files.”

3. Click nút “Upload” và upload tập tinh hình ảnh hay PDF của bạn.

4. Khi đã upload xong, Google Drive sẽ xử lý ngầm để chuyển hình ảnh thành tập tin văn bản. Khi đã xong, bạn sẽ thấy tập tin được chuyển đổi trong thư mục Drive của bạn.

5. Click để mở tập tin, và bạn sẽ thấy bản copy của hình ảnh và văn bản kèm theo trong tài liệu.

Lưu ý rằng tùy thuộc vào độ phân giải của hình ảnh, font chữ và các yếu tố khác, văn bản chuyển đổi có thể không chính xác 100% và định dạng không được xếp đúng.

Bạn chỉ có thể upload tập tin dưới 2MB, và chỉ 10 trang đầu được chuyển đổi. Bạn nên chia nhỏ tập tin trước khi upload.

Khi đã chuyển đổi xong, bạn có thể chỉnh sửa nó trong Google Drive, hoặc download bằng định dạng bạn muốn để chỉnh sửa trên máy.

Không nên quên bỏ chọn “Convert text from uploaded PDF and image files” để tránh các tập tin sau này bị chuyển thành tập tin văn bản.

Đọc thêm