Google nâng cấp giao diện Gmail

Theo đó, giao diện mới của Gmail sẽ được quản lý và phân chia nội dung theo từng tab riêng biệt và việc quản lý nội dung sẽ đa dạng hơn.

Google nâng cấp giao diện Gmail ảnh 1

Các email được gửi đến sẽ được xếp vào từng tab phù hợp, trên mỗi tab sẽ hiển thị thông tin cho người dùng được biết, từ đó người dùng có thể truy cập đến tab này để xem các email mới nhận được. giao diện mới của Gmail đang được thử nghiệm trên nền tảng Web, sau đó sẽ được nâng cấp trên phiên bản Android.

HB

Đọc thêm