Kiểm soát trẻ sử dụng smartphone Android

Là phụ huynh có thể bạn sẽ ngăn cấm trẻ nhỏ sử dụng smartphone để hạn chế những tác động tiêu cực của chúng. Tuy nhiên tốt hơn nên kiểm soát trẻ sử dụng smartphone để có thể vừa hạn chế những tác hại cũng như tận hưởng những mặt tích cực của công nghệ đem lại. Với những ứng dụng sau đây, sẽ giúp bạn thật hiện điều đó một cách dễ dàng.

Abeona - Parental Control và Device Monitor

Ứng dụng Abeona đi kèm với một ứng dụng bổ sung được gọi là Device Monitor. Abeona - Parental Control (dành cho phụ huynh) cho phép theo dõi việc sử dụng ứng dụng di động của trẻ, xem nhật ký cuộc gọi và kiểm tra xem thiết bị của đứa trẻ là trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Ứng dụng Device Monitor phải được cài đặt trên thiết bị của trẻ để phụ huynh nhận được các báo cáo về việc sử dụng thiết bị và vị trí. Ứng dụng này rất tốt để sử dụng trên nhiều thiết bị, ví dụ trong trường hợp cần phải nhận báo cáo từ nhiều smartphone Android hoặc máy tính bảng cùng một lúc.

Tải tại Abeona tại http://goo.gl/TohFMR, Device Monitor tại http://goo.gl/yJ5ULD

Screen Time Parental Control

Đúng với cái tên của nó, Screen Time là ứng dụng hữu ích cho phép quản lý thời gian mà trẻ dùng smartphone Android. Các tính năng chính của Screen Time cũng bao gồm khả năng ngăn chặn các ứng dụng theo thời gian.

Ví dụ, bạn có thể chặn trò chơi trước khi ngủ nhưng vẫn cho phép các ứng dụng đọc sách hoạt động. Screen Time cũng cho phép bạn thiết lập một thời gian giới hạn hằng ngày trên ứng dụng muốn hạn chế quyền truy cập. 

Tải tại: http://goo.gl/AuhmE6

Parental Control Board

Ứng dụng này giúp theo dõi, quản lý các hoạt động của trẻ trên smartphone. Nó có thể theo dõi danh sách tất cả các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại và thậm chí có thể hạn chế một số ứng dụng như YouTube hay Google Play. Có thể xem vị trí chính xác của trẻ bất cứ lúc nào và kiểm soát, xem tất cả nhật kí cuộc gọi, tin nhắn SMS.

Một trong những điều hữu ích của ứng dụng này là khả năng cho các bậc cha mẹ thiết lập danh sách các số điện thoại cho các cuộc gọi đến / đi và tin nhắn là được phép hay không được phép.

Tải tại: http://goo.gl/xB7djg

Đọc thêm