Lập lịch cập nhật trạng thái cho Facebook với Postfity

Việc lên lịch cập nhật trạng thái giúp cho chúng được đăng vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Có rất nhiều dịch vụ có thể giúp bạn lập lịch cập nhật trạng thái, nhưng Postfity có nhiều ưu điểm hơn do có thể thực hiện ngay trong trình duyệt.

Để lập lịch cập nhật trạng thái, bạn cần phải cho phép Postfity truy cập tài khoản Facebook.

1. Truy cập trang Postfity từ trình duyệt tại https://app.postfity.com/.

2. Khi trang tải xong, nhấn vào dòng chữ Log in with Facebook. Nó sẽ cho phép kết nối tài khoản Facebook với ứng dụng Postfity.

 

3. Bạn sẽ được điều hướng qua trang chứng thực của Facebook. Trên trang này, nhấn vào Đồng ý ngay tại góc bên dưới.

 

4. Trên trang tiếp theo, chọn Công khai từ hộp chọn và nhấn Đồng ý. Điều này cho phép trạng thái được đăng công khai.

 

5. Để đăng trạng thái lên Facebook, bạn cần cấp phép quyền quản lý trang cho ứng dụng. Nhấn Đồng ý để cấp phép cho ứng dụng.

6. Sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý. Tại đây bạn nhấn vào nút màu xanh có dòng chữ Connect account. 

7. Trên màn hình kế tiếp, nhấn chọn vào biểu tượng Facebook của bạn (hình đại diện dưới dòng chữ Click on thumbnail….).

8. Kế tiếp gõ trạng thái muốn đăng vào khung. Chỉ đơn giản gõ những gì mà bạn muốn đăng, và có thể chèn thêm ảnh bằng cách nhấn Attach photo. Sau khi xong, nhấn vào nút Schedule.

9. Trên màn hình hiện ra tiếp theo, bạn có thể thiết lập thời gian dự định để đăng trạng thái. Chọn ngày, giờ, và múi giờ và nhấn nút Save schedule!.

Trạng thái bây giờ đã được lập lịch để đăng vào ngày giờ mà bạn đã chỉ định. Trang quản lý ứng dụng cũng hiện các trạng thái đã được lập lịch và cho phép bạn quản lý chúng.

Đọc thêm